American Bow – AB 2280

13.890.000 

Option tiêu chuẩn: cung + 6 tên cacbon vand lông vũ + tab + guarm + nockingpoint + bia mục tiêu + dây lên cung