American bow – AB5000

28.680.000 

Cung + 10 tên cacbon vans lông vũ + găng tay + sáp bôi dây + dây lên cung + nockingpoint + guarm + rest lông gấu + bia mục tiêu