Sanlida Dragon X8 compound

6.585.000 

Full option: Cung + 6 tên cacbon sp500 + đỡ tên + chống rung + thước ngắm + kìm bắn + dloop + peep sight + slingbow + guarm

Option cao cấp : Liên hệ 0911 682 663