Tag Archives: cung tên sài gòn

Kỹ thuật ngắm trong bắn cung

Kỹ thuật ngắm trong bắn cung – Trong bắn cung có 2 trường phái, dùng thước ngắm và không dùng. Cả 2 trường phái đều có cái thú vị riêng, trong thi đấu cấp cao nhất về bắn cung target thì mọi người đều dùng thước ngắm để đạt độ ổn định và chính xác

Tác dụng của Clicker với bắn cung

✅✅Tác dụng của clicker ( tấm tạch) trong bắn cung?? Khi bắn recurve sẽ không có điểm lock ??như compound Chỉ cần kéo thừa, thiếu 1-2lbs hoặc 0.5-1cm thôi thì với cự ly thi đấu 30-50-70-90m thì độ lệch sẽ rất khác biệt Với cự ly càng xa thì độ lệch càng lớn nên ảnh hưởng