Tag Archives: thước ngắm

Kỹ thuật ngắm trong bắn cung

Kỹ thuật ngắm trong bắn cung – Trong bắn cung có 2 trường phái, dùng thước ngắm và không dùng. Cả 2 trường phái đều có cái thú vị riêng, trong thi đấu cấp cao nhất về bắn cung target thì mọi người đều dùng thước ngắm để đạt độ ổn định và chính xác

Tác Dụng Của Thước Ngắm Trong Bắn Cung

????Tác dụng của thước ngắm ( sightbow) trong bắn cung ???Trong bắn cung thước ngắm có tác dụng như la bàn khi đi rừng, biển. Nó có tác dụng định hướng và làm cho đường tên đi chính xác. Bạn có thể bắn thiên về cảm giác, nhưng độ ổn định không hề có, bạn